LIDMAATSCHAP


Interesse in onze abonnementen?
Onze abonnementsvormen zijn ruim en divers. Een abonnement is persoonlijk, zo is de hoogte van het abonnement afhankelijk van uw leeftijd, of u alleen groepslessen en/of fitness wilt. U kunt kiezen tussen onbeperkt sporten en 1x per week, dus 5x per maand sporten. Ook de duur van uw abonnement kunt u zelf bepalen, wij hebben abonnementen voor 3, 6 en 12 maanden.

Opzeggen / Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij Wellness Center Zwartewater wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld, met een minimale looptijd van 3 maanden. Na de afgesproken contractsduur loopt het lidmaatschap maandelijks stilzwijgend door. Het opzeggen kan alleen als u uw minimale contractperiode heeft uitgediend met de wettelijke opzegtermijn. Wij hanteren de wettelijke opzegtermijn van één maand na ontvangst van uw opzegging, ingaande per 1e van de maand.
Een opzegging is alleen definitief wanneer u een bevestiging van onze zijde heeft ontvangen.
Uw opzegging dient u te richten aan e-mail adres: opzeggen@wellnesszwartewater.nl.

Langdurige ziekte / zwangerschap
Bij langdurige ziekte, zwangerschap of andere beperkingen kan een arts sportbeoefening afraden. Wij kunnen het abonnement 'bevriezen' of beëindigen. 'Bevriezen' houdt in dat de periode waarin iemand niet in staat is te sporten aan het einde van de officiële abonnementsperiode wordt 'opgeteld'.

Download hier onze prijslijst.

Wellness Center Zwartewater | Sisalstraat 60 | 8281 JK Genemuiden | T 038 - 385 90 42